FNs klimakonferanse COP26 ble formelt innledet da 200 land samlet seg for å diskutere tiltak for å beskytte og gjenopprette økosystemer. Hisense drives av grønn teknologi og fortsetter å integrere miljøverninitiativer i alle aspekter av produksjonen, forsyningskjeden og utvikle energisparende produkter.

Grønnere teknologi

Siden 2018 har Hisense redusert utslippene av HFC-245fa gjennom teknologiske nyvinninger, reformert produksjonen av kjøleskap og redusert utslippene av drivhusgasser. Resultatet er at CO2-utslippene er blitt redusert med ca. 5847,3 tonn. Videre vurderte FNs utviklingsprogram i 2021 offentlig teknologien som en miljøleder innen kjøleskapsindustrien.

Mer energisparing

Hisense har nå redusert strømforbruket til en 100-tommers Laser-TV til ca. 250 watt, mens LCD-TV-ene i samme størrelse har et strømforbruk på mer enn 800 watt. I fremtiden vil Hisense redusere energiforbruket til en 100-tommers Laser-TV til under 200 watt.

Bærekraftig produksjon

Hisense følger prinsippene for bevaring av energi og miljøvern strengt på alle stadier, fra utvelgelse av råvarer til produksjon og prosessering. For eksempel når Hisense produserer en ny serie av TV-er, optimaliseres TV-ens samlede varmespredningssystem slik at bakdekselet kan gjøres tynnere, noe som gjør at man sparer 4626 tonn plast hvert år. Det tilsvarer 514 millioner plastposer.

Ved siden av COP26-konferansen har CNBC lansert CNBC ESG Council, en rundebordskonferanse der lederne for verdens fremste selskaper møtes for å diskutere. Før konferansen delte Hisenses direktør Jia Shaoqian, som er medlem av CNBC ESG Council, sine innsikter og handlinger for teknologisk innovasjon og bærekraftig utvikling med et globalt publikum.

Direktør Jia uttalte også at, som et selskap med sosial påvirkning og sosialt ansvar, burde vi alltid fokusere på ESG og oppnå bærekraftig utvikling gjennom grønnere teknologi, sunnere livsstil, lavere energiforbruk og bedre miljøvern. Bærekraftig utvikling er et langsiktig prosjekt for Hisense. Internt slutter Hisense seg til et langsiktig initiativ for å bygge et bedre miljø for bedrifter og ansatte. Eksternt tar vi miljøvern og sosialt ansvar på alvor for å sikre at forbrukerrettigheter og planeten blir beskyttet.