Produsentansvar

NORSIRK

Hisense, Gorenje Group Nordic A/S, er tilknyttet produsentansvarsselskapet NORSIRK AS og oppfyller dermed sitt produsentansvar for EE-produkter. NORSIRK AS garanterer for drift av et landsdekkende innsamlingssystem med miljøriktig håndtering og gjenvinning av EE-produkter, samt rapportering til offentlige myndigheter. NORSIRK er sertifisert etter ISO standardene 9001 og 14001, samt godkjent av Miljødirektoratet som kollektivt finansiert returselskap.

Bedriften er tilknyttet produsentansvarsselskapet NORSIRK AS og oppfyller dermed sitt produsentansvar for emballasje. NORSIRK AS garanterer for drift av et landsdekkende innsamlingssystem med miljøriktig håndtering og gjenvinning av emballasje, samt rapportering til offentlige myndigheter.

NORSIRK er sertifisert etter ISO standardene 9001 og 14001, samt godkjent av Miljødirektoratet som kollektivt finansiert returselskap.