HISENSE EUROPE BEGRENSET GARANTI FOR HELE EUROPA (VILKÅR OG BETINGELSER)

 

Kjære kunde

 

Takk for at du kjøpte dette apparatet. Når du kjøper et apparat hos oss, kan du være sikker på at du har kjøpt et pålitelig, miljøvennlig, innovativt og stilig produkt av høy kvalitet, fra en av de ledende produsentene av husholdningsapparater. Vi håper at det nye apparatet ditt vil gi deg enestående ytelse i mange år fremover.

 

Vi erklærer herved:

 • at apparatet gjennom hele garantiperioden skal fungere uten mangler dersom det brukes i overensstemmelse med den tiltenkte bruken og i tråd med bruksanvisningen;
 • at vi på vår bekostning anstrenger oss til det ytterste for å utbedre mangelen i apparatets funksjon dersom du ber om det og dersom forespørselen fremsettes i løpet av garantiperioden, innenfor lovfestede tidsfrister. Vennligst merk at hvis apparatet ditt ble ført på markedet av en leverandør som dekkes av Hisenses begrensede garanti i et annet land enn det landet der du sender inn garantikravet ditt, kan reparasjonen ta lengre tid.

 

Garantien er gyldig for følgende apparater under merkenavnene Hisense, Gorenje, Asko, Mora, Atag, ETNA, Pelgrim, Körting, UPO, Fridgemaster:

 • større husholdningsapparater,
 • TV-apparater,
 • mikrobølgeovner,
 • støvsugere,

Den begrensede paneuropeiske garantien gjelder for apparater som er kjøpt i land som står oppført i disse vilkårene og betingelsene, og er gyldig i alle oppførte land (dersom distributøren eller forhandleren av apparatene våre i et bestemt land tilbyr utvidet garanti for apparatet, gjelder en slik garanti kun for produkter som selges av denne distributøren eller forhandleren i det bestemte landet, og kun denne distributøren eller forhandleren skal være ansvarlig for å behandle krav som oppstår fra en slik utvidet garanti).

 

Garantiperioden for apparatet ditt er 24 måneder. Garantiperioden gjelder fra den dagen kunden kjøper apparatet. Kjøpsdagen regnes som den dagen som står på fakturaen som utstedes til kunden fra forhandleren. Fakturaen regnes som en del av vilkårene og betingelsene, og er en forutsetning for ethvert garantikrav.

 

Garantien er underlagt følgende bestemmelser:

 1. At apparatet brukes av forbrukeren for husholdningsformål og kun på en bostedsadresse.
 2. At apparatet er blitt installert og brukt i overenstemmelse med bruksanvisningen og eventuelle separate installasjons-anvisninger gitt av produsenten av apparatet.
 3. At apparatet er blitt korrekt koblet til strømnettet og vannforsyningen som instruert av relevante myndigheter og normer. Når det gjelder gassapparater, må både installasjonen og LPG-omformingen utføres av en kvalifisert gassingeniør.
 4. At apparatet ikke er blitt utsatt for misbruk eller uhell, og heller ikke er blitt reparert eller modifisert av andre enn vår egen Serviceagent (med unntak av omforming av LPG-gass – se ovenfor).
 5. Dersom apparatet er blitt byttet ut i samsvar med disse vilkårene og betingelsene, dekkes det nye apparatet av den opprinnelige garantiperioden og vil ikke omfattes av en ny garanti.
 6. Denne garantien kan ikke overføres, og gjelder kun den opprinnelige kjøperen av dette apparatet / disse apparatene.
 7. At apparatet ikke brukes for leieformål.

 

Garantireparasjoner utføres vanligvis på forbrukerens adresse. Eventuelle tilbakebetalinger av utgifter til transport av apparatet fra forbrukerens adresse til tjenesteyterens lokaler er kun mulig dersom dette avtales med tjenesteyteren eller garantileverandøren som definert nedenfor.

 

Denne garantien utelukker og dekker ikke følgende:

 1. Rettelse av installasjonen av apparatet.
 2. Fjerning eller ny installasjon av et integrert apparat før og etter en serviceteknikers reparasjonsbesøk.
 3. Reparasjon av mangler forårsaket av bruk av apparatet som strider mot bruksanvisningen.
 4. Reparasjon av eventuelle brukte apparater eller av apparater som brukes av flere personer på fellesområder.
 5. Utbedring av normal slitasje som rimeligvis kan forventes av et apparat basert på dets alder, bruksmåte og brukshyppighet.
 6. Anvisninger til forbrukeren om korrekt bruk av apparatet.
 7. Utskiftning av boligens elektriske sikringer eller reparasjon av boligens ledningsnett, rørsystem, drenering eller gassforsyning.
 8. Reparasjon av estetiske/kosmetiske defekter eller utskiftning av forbruksdeler som lyspærer, støpsler, sikringer, kabler, filtre og tilbehørsdeler, kontrollbrytere, håndtak, glass- og trådhyller, skuffer, gummislanger, dørhyller i plast og alt tilbehør, for eksempel stekebrett og hyller. Disse inkluderer enhver del som har blitt slitt, misfarget eller skadet, inkludert skade som følge av uriktig bruk eller rengjøring.
 9. Reparasjon av et apparat som følge av effekter av kalk, mugg, skitt, fett, søl og lukt.
 10. Reparasjon av mangler forårsaket av skjødesløs håndtering og bruk av apparatet.
 11. Økt støy fra apparatet på grunn av aldring av apparatet uten at det påvirker apparatets funksjon.
 12. Reparasjon av mekanisk skade på apparatet.
 13. Vibrasjoner, bevegelse og økt støy fra apparatet på grunn av utilstrekkelig justering av føttene under apparatet.
 14. Fjerning av blokkering i pumpen i en vaskemaskin eller oppvaskmaskin.
 15. Reparasjon av skade forårsaket av oversvømmelse, lyn, elektrisk støt/spenningsstøt/svingninger, elektromagnetisk forstyrrelse, storm, ekstreme temperaturer, eksplosjon, slag, korrosjon, tyveri eller tyveriforsøk.
 16. Støy, vibrasjon eller damp forårsaket av bruk av apparatet. Disse inkluderer periodisk oppstart og kjøring av ovnsvifter, strømingspumpe eller dreneringspumpe, damp fra vaskemaskin, tørketrommel, oppvaskmaskin og ovn.
 17. Reversering av dørhengsler på kjøleapparater.
 18. Reparasjon eller utskiftning av koketopp som følge av splinter, riper, hakk eller skader, som følge av ukjente årsaker eller slipende rengjøring eller rengjøringsmidler, uriktig bruk av redskaper, uriktig shape eller ujevn bunn på redskaper eller fremmedlegemer som kommer mellom redskapet og kokeflaten.
 19. Reparasjon eller annen inngripen i apparatet utført av en person som ikke er en autorisert servicetekniker fra tjenesteyteren utpekt av garantileverandøren, gjør garantien ugyldig.
 20. Installasjon av ikke-originale reservedeler i apparatet gjør garantien ugyldig.
 21. Problemer knyttet til tredjepartsapplikasjoner eller kompatibilitetsproblemer på TV-apparater.

 

Denne garantien gjelder kun for produkter som selges som nye produkter og gjelder ikke produkter som er merket som et produkt som ikke er nytt.

 

Vi skal ikke holdes ansvarlig for konsekvenstap eller avbruddstap når apparatet repareres.

 

Dersom tjenesteyteren vurderer at apparatet ikke kan repareres eller at en reparasjon ikke vil lønne seg, kan apparatet skiftes ut i overenstemmelse med følgende vilkår og betingelser:

 • Dersom apparatet ditt ble ført på markedet av en leverandør som dekkes av Hisenses begrensede garanti i det samme landet der du sender inn garantikravet ditt, skal tjenesteleverandøren vår stå for utskiftning av apparatet i samsvar med garantien.
 • Hvis apparatet ditt ble ført på markedet av en leverandør som dekkes av Hisenses begrensede garanti i et annet land enn der du sender inn garantikravet ditt, gjelder denne garantien ikke for produkterstatning. I slike tilfeller skal tjenesteleverandøren gi deg en skriftlig bekreftelse på at apparatet ikke kan repareres, som du kan bruke for å kontakte forhandleren som solgte apparatet til deg angående produkterstatning som omfattes av garantien.

 

Vi forbeholder oss retten til å:

 1. Belaste forbrukeren hele kostnaden for en servicesamtale og eventuelle erstatningsdeler, dersom forbrukerens servicesamtale inkluderer noen av tilfellene som er definert ovenfor og
 2. Inspisere apparatet før eventuelle tiltak utføres for utskiftning/erstatning.

 

Ingenting i denne garantien virker inn på lovfestede rettigheter som du måtte ha etter relevante lover. Dersom en bestemmelse i disse vilkårene og betingelsene for denne garantien står i strid med gjeldende nasjonale lover, skal de nasjonale lovene ha forrang.

 

Liste over land der denne begrensede garantien fra Hisense Europe gjelder:

Albania, Belgia, Bosnia-Hercegovina, Bulgaria, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Island, Italia, Kosovo, Kroatia, Kypros, Latvia, Litauen, Moldova, Montenegro, Nederland, Nord-Makedonia, Norge, Polen, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ukraina, Ungarn, Østerrike

 

Hisense Europe leverandør av begrenset garanti for området Gorenje Group Norduc er ansvarlig.