Generelle garantibetingelser for vaskemaskiner og oppvaskmaskiner med Inverter motor

For ekstra komfort og beskyttelse av din nye vaskemaskin eller oppvaskmaskiner gir vi – i tillegg til den lovbestemte garantien – 10 års garanti for Inverter motoren på betingelsene som er beskrevet under. Eventuelle krav mot selgeren basert på kjøpekontrakten for apparatet, påvirkes ikke av dette.

Garantibetingelsene gjelder for Inverter motoren i vaskemaskiner som er kjøpt og brukt på territoriet til Norge.

Denne garantien dekker bare Inverter motoren. Innenfor garantien skal defekter som skyldes materialdefekter og/eller fabrikkfeil, fjernes.

Garantien dekker ikke arbeidspenger eller reiseutgifter for den autoriserte servicepersonen. Disse utgiftene dekkes i henhold til gyldig prisliste da garantikravet ble gjort gjeldende.

For å få garantisertifikatet må forbrukeren registrere det kjøpte apparatet på nettstedet hisense.no/registrer-ditt-produkt. Registreringen må skje innen åtte uker etter at fakturaen er utstedt. Hvis forbrukeren ikke har internettilgang, kan registreringen også gjøres via Hisenses kundetelefon på 67 06 47 60, tryk 1. Ved å registrere produktet samtykker forbrukeren i lagring av hans eller hennes data. Etter at registreringen er gjennomført, må garantisertifikatet skrives ut. Sammen med fakturaen danner dette sertifikatet grunnlaget når garantikrav gjøres gjeldende. Hvis motoren blir defekt i garantitiden, må forbrukeren benytte garantisertifikatet og fakturaen ved henvendelsen til den autoriserte tjenesteleverandøren.

Denne garantien blir ugyldig dersom feilen ved Inverter motoren skyldes:

– Manglende overholdelse av bruksanvisningen.

– Reparasjoner utført av uautoriserte personer.

– Integrering av ikke-originale komponenter i produktet.

– Feilhåndtering av produktet.

– Skade som skyldes mekaniske støt på grunn av kjøper eller tredjepersons feil.

– Force majeure (oversvømmelse, lynnedslag, brann osv.).

– Bruk av apparatet til lønnsom forretningsvirksomhet.

Etter reparasjon eller utskifting av Inverter motoren er de utskiftede delene vår eiendom.

Tjenestene som utføres under denne garantien, vil ikke forlenge eller fornye garantien eller gjøre noen endringer når det gjelder den generelle garantitiden som gjelder for apparatet som helhet. Disse betingelsene utelukker alle andre krav.