Hisense Archived: U8G – 2021 model

Gå til

Brukerhåndbøker og nedlastinger

FAQs

 • Hvor finner jeg serienummeret?

  Serienummeret befinner seg på baksiden av TV-en, på et lite hvitt klistremerke under strekkoden. Hvis du ikke har tilgang bak TV-en, kan du også finne det på esken som TV-en kom i. Hvis dette ikke er mulig, kan det være at forhandleren, hvor du kjøpte varen, har oversikt over serienummeret på kjøpestedet.

 • Hvordan beskytter jeg dataene mine hvis jeg selger eller kasserer TV-en min?

  Utfør en tilbakestilling til fabrikkinnstillinger for å tømme innstillingene på TV-en. Dette fjerner og sletter lagrede data. For å gjøre dette bruker du bare fjernkontrollen og går til Innstillinger–System–Om TV–Gjenopprett til fabrikkstandard.

 • Hvis TV-en min sendes til reparasjon, blir dataene mine beskyttet?

  Våre teknikere overholder fullt ut lovgivning om personvern. Hvis du er bekymret, kan du utføre en tilbakestilling til fabrikkinnstillinger på TV-en din før den sendes til reparasjon. For å gjøre dette bruker du bare fjernkontrollen og går til Innstillinger–System–Om TV–Gjenopprett til fabrikkstandard. 

   

  Se personvernreglene for ytterligere informasjon.

 • Hvordan får jeg flere apper?

  Trykk på startknappen på fjernkontrollen og gå til Apper eller Vis mine apper. I App Store kan du søke og bla gjennom de nyeste appene for TV-en din.

 • Hvorfor kommer kanalene mine i tilfeldig rekkefølge etter at jeg har oppdatert programvaren?

  Ny programvare kan ha fjernet de gamle TV-dataene dine. For å omorganisere dem kan du prøve å skanne kanalene dine på nytt via menyinnstillingene.

 • Hvordan oppdaterer jeg programvaren/fastvaren på TV-en?

  For å sjekke versjonen av programvare/fastvare som for øyeblikket er på TV-en din, bruker du bare fjernkontrollen og følger disse instruksjonene. Trykk på menytasten på fjernkontrollen (tasten vises som et tannhjul)

  Velg alternativet for Support

  Velg alternativet Systeminfo

  Velg versjonsalternativet. Dette skal nå vise TV-programvaren, for eksempel V0000.01.00a I0511, utvidet versjon I0511 

   

  For å sjekke om det er noen programvare/fastvareoppdatering tilgjengelig for TV-en din for øyeblikket, bruker du fjernkontrollen og følger disse instruksjonene. 

   

  Trykk på menytasten på fjernkontrollen (tasten vises som et tannhjul) 

  Velg alternativet for Support 

  Velg alternativet Systemoppdatering 

  TV-en vil nå se etter eventuell ny programvareoppdatering hvis det er tilgjengelig. I så fall oppdateres det med ny programvare, ellers vil det si at fastvaren din er oppdatert.

 • Skal EPG være treg/ikke reagere?

  Etter at TV-en er slått på, kan EPG være litt forsinket den første gangen funksjonen brukes. Det er fordi det tar litt tid å laste inn programinformasjon.

 • Hvor lenge varer garantien for TV-en?

  Alle Hisense TV-er har 2 års garanti som standard, inkludert programvareoppdateringer.

 • Hvordan kan jeg lære mer om sluttbrukerlisensavtalen på TV-en min?

  Sluttbrukerlisensavtalen styrer og regulerer bruken av enheten og smarttjenestene, og er en lovlig inngått avtale mellom sluttbrukeren (betegnet som «du»/»deg» eller «din»/»ditt»/»dine») og Hisense, tilknyttede selskaper, datterselskaper og/eller overordnede selskaper (betegnet som Hisense eller «vi» eller «oss» eller «vår» eller «våre»). 

   

  HVIS DU ØNSKER Å BRUKE DENNE ENHETEN 

   

  Les denne sluttbrukerlisensavtalen nøye. Ved å bruke enheten, installere og/eller bruke og/eller få tilgang til eller bruke smarttjenester gjennom denne enheten, eller andre funksjoner som er tilgjengelige på enheten din, samtykker du i å være juridisk bundet av og overholde denne sluttbrukerlisensavtalen. Din bruk av enheten og/eller smarttjenester indikerer at du har lest og godtatt denne sluttbrukerlisensavtalen og andre gjeldende vilkår. Ved å bruke enheten og/eller smarttjenester, samtykker du i og godtar retningslinjene for personvern (tilgjengelig ved enhetens første installasjonsprosess eller ved å gå til startskjermbildet, velge Innstillinger og velge Støtte/Om TV), som styrer innsamling og bruk av dine personopplysninger. Hvis du ikke ønsker å godta denne sluttbrukerlisensavtalen eller retningslinjene for personvern, skal du ikke få tilgang til eller bruke smarttjenester i forbindelse med enheten. 

   

  Vær oppmerksom på at vi bare vil samle inn personopplysninger i forbindelse med en bestemt smarttjeneste hvis du velger å samhandle med den smarttjenesten. For eksempel, som beskrevet nedenfor, vil dine personopplysninger ikke bli samlet inn via Amazon Alexa Service med mindre du velger å aktivere den tjenesten. 

   

  VIKTIGE DEFINISJONER 

  «Applikasjon(er)» betyr en innebygd, nedlastbar og/eller kjørbar programvare som eies av oss eller en tredjepart og gjøres tilgjengelig på enheten. 

   

  «Innhold» betyr alle lyd- og visuelle elementer og ideer som tilbys av oss eller tredjeparter, inkludert, men ikke begrenset til, data, filmer, videoer, fotografier, programvare, spill, design, likheter, kunstverk, bilder, musikk, lyd, informasjon og annet materiale, konkret og immaterielt, inkludert avledede verk, på alle medier og formater, eksisterende eller i fremtiden. 

   

  «Enhet» betyr denne Hisense Smart TV. 

   

  «Immaterielle rettigheter» betyr all juridisk og egentlig eierskap og/eller interesse i alle patenter, bruksmodeller, rettigheter til oppfinnelser, opphavsretter og beslektede rettigheter, moralske rettigheter, varemerker, handelsnavn, rettigheter til domenenavn, rettigheter til utseende og vareutstyr, rettigheter til goodwill eller søksmål for påberopelse av urettmessige konkurranserettigheter, rettigheter til design, rettigheter til dataprogramvare, databaserettigheter, rettigheter til konfidensiell informasjon (inkludert kunnskap og forretningshemmeligheter) og andre immaterielle rettigheter, uansett om det er registrert eller uregistrert, inkludert alle søknader, rettigheter til å søke om og få og fornyelse eller utvidelse av rettigheter til å kreve fortrinnsrett fra slike rettigheter og alle lignende eller likeverdige rettigheter eller former for beskyttelse som eksisterer eller vil eksistere, nå eller i fremtiden, i alle deler av verden. 

   

  Med «materiale» menes samlet alt innhold, innsendt innhold (der det er aktuelt og som nærmere definert her), meldinger, blogging, chatting, sosiale nettverk, informasjon, reklame og/eller Internett-koblinger osv., gjort tilgjengelig eller levert via enheten. 

   

  «Smarttjenester» betyr tilgang, anskaffelse, avhending, salg, kjøp, abonnement, lease, utleie eller konsultasjon eller annen bruk av materialet, og alle andre typer tjenester eller funksjoner som vanligvis er tilgjengelige fra Internett, som tilbys av oss eller av parter gjennom applikasjoner. 

   

  BRUK AV ENHETER OG TJENESTER 

  Alle applikasjoner og materiale eies og/eller lisensieres av og fra Hisense eller av og fra tredjeparter, etter behov, og kan være beskyttet av immaterielle rettigheter og/eller gjeldende lover. Fra tid til annen kan vi tilby visse smarttjenester direkte og gjøre dem tilgjengelig for deg. Din bruk av slike smarttjenester er underlagt denne sluttbrukerlisensavtalen. Smarttjenester kan leveres lokalt i henhold til lokale lover og regler, og avhengig av ditt bosted, beliggenhet og nettverkstilgjengelighet, kan typene og nivåene av de tilgjengelige tjenestene være begrenset. Sluttbrukerlisensavtalen for bruk av slike smarttjenester kan variere for hvert land, region eller marked, og er underlagt relevante lokale, landlige og regionale lover og forskrifter. Alle smarttjenester leveres utelukkende for personlig bruk i forbindelse med din bruk av enheten. Du kan ikke bruke noen smarttjenester på en måte som ikke er uttrykkelig autorisert heri. Uten å begrense det foregående, med unntak av det som uttrykkelig er tillatt i denne sluttbrukerlisensavtalen og/eller gjeldende lover og regler, kan du ikke endre, kopiere, re-publisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, lage avledede verk av, utnytte eller distribuere på noen måte eller medium noen av de smarttjenestene som er tilgjengelige via denne enheten. 

   

  BRUK AV SMARTTJENESTER 

  Smarttjenester er ment for bruk av personer som er seksten (16) år eller eldre. Hvis du ikke er minst seksten (16) år eller eldre, eller er gjennom lov eller på annen måte forhindret i å bruke smarttjenester, må du slutte å bruke smarttjenester umiddelbart. Hvis du ikke er seksten (16) år eller eldre, må du ha en foreldres eller foresatts godkjenning før du bruker smarttjenester. Ved å bruke noen del av smarttjenestene, godtar du denne sluttbrukerlisensavtalen og bekrefter at du er minst seksten (16) år, ikke er under seksten (16) år, eller at du er under seksten (16) med samtykke fra foreldre eller foresatte. Enhver bruk av smarttjenester av personer som ikke er i en slik alder skal betraktes som et brudd på denne sluttbrukerlisensavtalen. Bruk av noen del av smarttjenester er kun begrenset til personlig bruk, og ingen annen bruk er tillatt. 

   

  VI FORBEHOLDER OSS RETTEN TIL Å SPERRE ELLER AVSLUTTE ENHVER BRUKERKONTO DER VI MED RIMELIGHET FINNER AT BRUK AV SMARTTJENESTER BRYTER DENNE SLUTTBRUKERLISENSAVTALEN, INKLUDERT OPPRETTELSE AV KONTOER MED FALSK INFORMASJON. 

   

  Det kan skje at personer som ikke har betalt riktig gebyr, ikke får tilgang til smarttjenester som tilbys via enheten og som krever gebyr. I tilfelle det kreves registrering, opprettelse av en brukerkonto og/eller et gebyr for de smarttjenestene som tilbys eller leveres av leverandøren eller lisensgiveren av slike smarttjenester, er slik registrering, oppretting av brukerkonto og/eller gebyr underlagt personvernregler og vilkår for en slik smarttjenesteleverandør eller -lisensgiver. 

   

  Alle smarttjenester som er tilgjengelige via denne enheten kan endres, suspenderes, fjernes, avsluttes eller avbrytes, eller tilgang kan nektes, blokkeres eller deaktiveres når som helst uten varsel, og vi gir ingen garantier for at noen smarttjenester vil forbli tilgjengelige i en hvilken som helst periode. Alt materiale overføres ved hjelp av nettverk og overføringsanlegg som vi ikke har kontroll over. Vi kan pålegge begrensninger i bruk, deaktivering, fjerning eller suspensjon av smarttjenester som er tilgjengelige via denne enheten når som helst, uten varsel eller ansvar. Vi kan innføre begrensninger på bruk av, eller tilgang til, visse smarttjenester i ethvert tilfelle og uten varsel eller ansvar. Du må godta denne sluttbrukerlisensavtalen og retningslinjene for personvern hvis du ønsker å bruke smarttjenester som er tilgjengelige via enheten din. 

   

  Alle smarttjenester fra tredjepart som leveres via enheten, administreres og kontrolleres av deres respektive eiere. Vi er ikke ansvarlige for de inkluderte, forhåndslastede, brukernedlastede eller andre smarttjenester fra tredjepart som kan modifiseres, fjernes, slettes eller endres, med eller uten varsel fra deres respektive eiere. Eventuelle spørsmål eller forespørsler om tjenester knyttet til slike smarttjenester skal rettes direkte til de respektive tredjepartsleverandørene av smarttjenester, og ikke til oss. 

   

  SPESIFIKK BRUK AV SMARTTJENESTER GJENNOM APPLIKASJONENE 

  Tilgang til visse deler av smarttjenester gjennom våre applikasjoner kan kreve registrering og opprettelse av en brukerkonto og/eller et gebyr. Slik registrering, opprettelse av en brukerkonto og betaling av gebyr kan være nødvendig å fullføre på en webside som drives av oss (eller et tilknyttet selskap) eller av en tredjepart (inkludert en leverandør av betalingsgateway). En slik registrering kan kreve å oppgi personopplysninger til oss eller tredjeparter (f.eks. velge et unikt, hemmelig passord som kanskje ikke deles med andre). Eventuelle personopplysninger som du har gitt oss, blir behandlet i samsvar med våre retningslinjer for personvern (tilgjengelig ved enhetens første installasjonsprosess eller ved å gå til startskjermbildet, velge Innstillinger, velg Støtte/Om TV). Personopplysningene du oppgir for registrering, må være fullstendige og nøyaktige. Du skal ikke bruke tredjeparts personopplysninger for å opprette en konto i forbindelse med bruk av smarttjenester, og du har ikke tilgang til andre kontoer. Vi er ikke ansvarlige for bruk eller misbruk av andre personopplysninger for å få tilgang til smarttjenester. 

   

  LISENS 

  I forholdet mellom deg og Hisense har Hisense alle rettigheter, alt eierskap og all interesse i den Hisense-eide applikasjonen, og hver respektive tredjeparts applikasjonseier har alle rettigheter, alt eierskap og all interesse deres respektive tredjepartsapplikasjon, inkludert, uten begrensning, alle gjeldende immaterielle rettigheter eller andre eiendomsrettigheter i applikasjonen over hele verden, uavhengig av om de er registrert eller juridisk sikret. Med forbehold om de respektive lisensavtalene mellom oss og den respektive tredjepartsapplikasjonseieren, og din fulle etterlevelse av denne sluttbrukerlisensavtalen, gir vi deg en ikke-eksklusiv, begrenset, ikke-overførbar og personlig lisens (uten mulighet til å underlisensiere) til å laste ned og/eller bruke applikasjonene (bortsett fra tredjepartsapplikasjoner som styres av sine egne og separate lisensvilkår) for å vise, motta eller på annen måte bruke (bare i den grad det er tillatt i hvert tilfelle) smarttjenester gjennom applikasjonen, og kun fra din enhet. Det gis ingen andre rettigheter til applikasjonen. Rettighetsomfanget for smarttjenester er underlagt vilkårene i de respektive smarttjenestene og andre lisensieringskrav og begrensninger som ellers pålegges eller kreves av de aktuelle leverandørene av smarttjenester. Alle rettigheter, inkludert alle immaterielle rettigheter til applikasjonene og smarttjenestene forblir vår eiendom, eller eiendommen til de tilhørende relevante lisensgiveres eller eiere av applikasjonen eller smarttjenester. Ethvert brudd på denne sluttbrukerlisensavtalen vil resultere i tilbakekalling av rettighetene som er gitt her, helt eller delvis, og vi eller de respektive eierne av applikasjonen og smarttjenester kan ta ytterligere rettslige skritt hvis nødvendig. 

   

  BRUKSBEGRENSNINGER OG -FORBUD 

  Du eller en tredjepart (instruert av deg) kan ikke vise, kopiere, lagre, modifisere, selge, handle, videreselge, reprodusere, publisere, kringkaste, distribuere eller lage avledede verk av noe materiale, enten delvis eller som helhet, og slik visning, kopiering, lagring, modifisering, salg, publisering, kringkasting eller omfordeling er forbudt med mindre du har fått alle nødvendige rettigheter og tillatelser fra oss eller hver av de respektive relevante eiere eller rettighetshavere av slikt materiale eller som tillatt ved gjeldende lov. Uautorisert bruk av materialet er forbudt og kan føre til straffeforfølgelse og/eller sivilrettslig ansvar, som du alene er ansvarlig for. 

   

  Du kan ikke bruke noen del av enheten til andre formål enn det som er tillatt her, inkludert, men ikke begrenset til ulovlig aktivitet, for å komme med anmodede og/eller uforlangte tilbud eller annonser, for å etterligne eller på falskt grunnlag hevde tilknytning til en person eller enhet, å feilaktig fremstille, trakassere, svindle eller ærekrenke andre, legge ut, laste opp, overføre eller spre uanstendig, urimelig støtende eller annet ulovlig materiale, eller informasjon som kan påvirke vårt omdømme, goodwill og/eller smarttjenester negativt, eller til noe kommersielt formål. Med unntak av det som uttrykkelig er tillatt i denne sluttbrukerlisensavtalen, og med unntak av det omfanget som er angitt i gjeldende lov, kan du ikke demontere, reversere og/eller manipulere applikasjonen(e) eller overføre skjult eller ondsinnet kode eller å samle inn informasjon fra andre brukere gjennom applikasjonen(e). Du har ikke tillatelse til å kopiere, redigere, modifisere, endre eller opprette et avledet arbeid av, tilbakeutvikle, dekompilere eller på annen måte forsøke å hente ut kildekoden til en hvilken som helst applikasjon, med mindre det er uttrykkelig tillatt av oss skriftlig, eller i den grad det er tillatt i henhold til lover som gjelder for deg, og du skal ikke tillate eller gi lisens til tredjepart til å gjøre det. Du kan ikke iverksette tiltak for å avbryte funksjonaliteten til eller manipulere materialene som finnes i eller er levert gjennom smarttjenester eller dets servere eller for å urimelig påvirke andres opplevelse av smarttjenester på noen måte. Du kan ikke på noen måte forsøke å få uautorisert tilgang til 1) noen del eller funksjon av enheten; 2) smarttjenester, eller andre systemer eller nettverk som er koblet til enheten; 3) smarttjenester eller til en Hisense-kontrollert server; eller 4) til noen av applikasjonene, materialene eller andre tjenester som tilbys i eller gjennom smarttjenester. 

   

  VI FORBEHOLDER OSS RETTEN TIL Å SPERRE, NEKTE ELLER AVSLUTTE DIN TILGANG TIL SMARTTJENESTENE ETTER EGET SKJØNN AV UANSETT GRUNN OG NÅR SOM HELST, UTEN VARSEL ELLER ANSVAR. 

   

  INNHOLD SOM ER LEVERT AV DEG ELLER ANDRE BRUKERE 

  Alt innhold som er sendt inn, lastet opp eller lagt ut av deg, på vegne av deg eller av andre brukere, på eller gjennom enheten din eller smarttjenester (her betegnet som «innsendt innhold») vil bli ansett som ikke-konfidensielt og ikke-proprietært, underlagt lokale lover og forskrifter. Vi forbeholder oss også retten til å videreformidle dine personopplysninger etter behov til enhver tredjepart som hevder at noe innsendt innhold utgjør et brudd på tredjeparts immaterielle rettigheter, eller deres rett til personvern. Ved å legge ut, sende, laste opp eller på annen måte overføre innsendt innhold på noen måte, gir du oss en evigvarende, ugjenkallelig, ubegrenset, ikke-eksklusiv, verdensomspennende, fullt betalt, royaltyfri, underlisensierbar lisens til å bruke, modifisere, endre, kopiere, avsløre, lisensiere, utføre, vise, legge ut, publisere, distribuere, overføre eller på annen måte bruke slikt innsendt innhold på noen måte, lage avledede verk av eller innlemme det innsendte samtykket i annet arbeid hvor som helst i verden. Vi har rett til å fjerne alt innsendt innhold fra smartsystemene og ethvert annet Hisense-system, uansett årsak, inkludert hvis slikt innsendt innhold etter vår mening er unødvendig, støtende, uanstendig eller anstøtelig. 

   

  Vi kontrollerer ikke det innsendte innholdet og garanterer ikke innholdet, nøyaktigheten, integriteten, hensiktsmessigheten eller kvaliteten på det innsendte innholdet. Du garanterer at det innsendte innholdet ditt ikke krenker noen tredjeparts immaterielle rettigheter. Du er alene ansvarlig for alt innsendt innhold som du laster opp, legger ut, sender som e-post, overfører eller på annen måte gjør tilgjengelig i noen del av smarttjenestene. Vi påtar oss intet ansvar for slikt innsendt innhold, og du er alene ansvarlig for ansvar som oppstår eller er relatert til noe innsendt innhold som er lagt ut, lastet opp eller overført av deg eller på vegne av deg på eller gjennom enheten din eller smarttjenester. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innsendt innhold som kan krenke en annen persons immaterielle rettigheter med eller uten varsel til krenkeren og i samsvar med gjeldende lover. 

   

  MELDINGER OG KOMMUNIKASJON MED KUNDESERVICE 

  Du forstår og godtar at smarttjenester kan inneholde annonser, visse meddelelser fra oss eller tredjeparter, for eksempel oppdateringskunngjøringer, administrative meldinger, nyhetsbrev og annet materiale («kommunikasjon»). Ettersom denne kommunikasjonen er en del av smarttjenestene, kan du ikke velge å ikke motta dem. Visse materialer er kanskje ikke egnet for mindreårige eller andre brukere. Slike materialer kan ikke bli vurdert eller identifisert som upassende. Derfor forstår du og godtar at du bruker materialet på egen risiko, og vi har ikke ansvar overfor deg mht. upassende materiale. 

   

  TREDJEPARTSTJENESTER 

  Enheten kan gjøre det mulig for deg å samhandle med, koble deg til eller tilknytte tredjeparter som tilbyr smarttjenester som ikke eies, kontrolleres eller drives av oss. Denne tilgangen eller samhandlingen med smarttjenester fra tredjepart kan forenkles av for eksempel landsplasseringen du anga under installasjonsprosessen. Vi er ikke ansvarlige for funksjonaliteten, kvaliteten eller innholdet til smarttjenester fra tredjepart, og vi påtar oss ingen forpliktelse til å gjennomgå smarttjenester fra tredjepart. Du anerkjenner og samtykker uttrykkelig i at identifikasjonen av ditt land og din bruk av, lenking til eller tilgang til smarttjenester fra tredjepart skjer helt på egen risiko, og det er ditt ansvar å lese og overholde vilkårene for bruk, personvernregler, og andre retningslinjer som gjelder slike smarttjenester fra tredjepart. Vi gir ingen garantier med hensyn til noen smarttjeneste fra tredjepart, og du forstår og godtar, i den grad loven tillater det, at vi ikke under noen omstendigheter kan holdes ansvarlige for direkte, indirekte, tilfeldige eller spesielle eller følgeskader tap eller annen skade, advokatsalær og utgifter som følge av eller i forbindelse med din bruk eller tilgang til tredjeparts smarttjenester. Alle aktiviteter du deltar i i forbindelse med smarttjenester fra tredjepart er underlagt tredjepartens retningslinjer for personvern, vilkår og andre regler. 

   

  PERSONVERN OG BESKYTTELSE AV PERSONOPPLYSNINGER 

  For å lære om hvordan Hisense beskytter og håndterer personopplysningene dine og annen informasjon når du bruker smarttjenester, kan du gå inn våre retningslinjer for personvern (tilgjengelig på enhetens første installasjonsprosess eller gå til startskjermbildet, velge Innstillinger og velge Support). 

   

  GARANTIER OG ERSTATNINGSANSVAR 

  ENHET 

  FOR ENHETEN GIR HISENSE DEG EN SPESIELL GARANTI I DEN UTSTREKNING SOM ER SPESIFISERT OG UNDER FORUTSETNINGENE SOM ER ANGITT PÅ ENHETENS GARANTIKORT. I TILFELLE EN DEFEKT PÅ ENHETEN, HAR DU IKKE ANLEDNING TIL Å FREMME YTTERLIGERE KRAV, UAVHENGIG AV JURIDISK GRUNNLAG, MOT OSS. DE OVENSTÅENDE BEGRENSNINGENE GJELDER IKKE I TILFELLER MED FORSETTLIG FORSØMMELSE, GROV UAKTSOMHET ELLER PERSONSKADE. FOR Å UNNGÅ TVIL BEGRENSES IKKE HISENSES OVENNEVNTE ANSVAR FOR ERSTATNING I HENHOLD TIL OBLIGATORISKE LOVBESTEMMELSER. VIDERE UTELUKKER ELLER BEGRENSER DEN SPESIELLE GARANTIEN SOM ER GITT AV HISENSE IKKE KONTRAKTSMESSIGE ELLER LOVBESTEMTE KRAV DU KAN HA MOT SELGEREN AV ENHETEN. 

   

  SMARTTJENESTER 

  I DEN GRAD LOVEN TILLATER DET, FRASKRIVER VI OSS UTTRYKKELIG ALLE GARANTIER, VILKÅR, INNESTÅELSER OG FORPLIKTELSER MED HENSYN TIL TREDJEPARTS SMARTTJENESTER, ENTEN UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE, OG ALLE TILKNYTTEDE RISIKOER FRA BRUK AV ENHETEN, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER FOR SALGBARHET, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, NØYAKTIGHET, AVBRUDDSFRI BRUK OG IKKE-KRENKELSE AV TREDJEPARTS RETTIGHETER. DE FOREGÅENDE BEGRENSNINGENE GJELDER IKKE I TILFELLER AV FORSETTLIG FORSØMMELSE, GROV UAKTSOMHET, PERSONSKADE ELLER FALSK FORTIELSE AV EN JURIDISK ELLER VESENTLIG MANGEL PÅ DE RESPEKTIVE SMARTTJENESTENE FRA VÅR SIDE. VI GARANTERER IKKE FOR NØYAKTIGHETEN, GYLDIGHETEN, AKTUALITETEN, LOVLIGHETEN ELLER FULLSTENDIGHETEN VED TREDJEPARTS SMARTTJENESTER SOM ER TILGJENGELIGE VIA ENHETEN, OG GARANTERER IKKE AT SMARTTJENESTER VIL OPPFYLLE DINE KRAV, ELLER AT ENHETEN ER ELLER VIL VÆRE KOMPATIBEL MED ALLE SMARTTJENESTER, ELLER AT DRIFTEN AV ENHETEN ELLER SMARTTJENESTER VIL VÆRE UAVBRUTT ELLER FEILFRI. 

   

  DU SAMTYKKER I Å PÅTA DEG ALL RISIKO VED BRUK AV SMARTTJENESTER, OG I DEN UTSTREKNING LOVEN TILLATER DET, IKKE Å HOLDE OSS ELLER NOEN AV VÅRE BESITTELSER, STYREMEDLEMMER, LEDENDE ANSATTE, ANSATTE, PARTNERE, ENTREPRENØRER, LISENSGIVERE ELLER ANNONSØRER ANSVARLIGE FOR EVENTUELLE SKADER, TAP , ELLER SKADE, MATERIELL ELLER IMMATERIELL, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL KOMPENSATORISKE SKADER, FØLGESKADER, STRAFFERETTSLIGE SKADER, TILFELDIGE SKADER, TAP AV FORTJENESTE, INNTEKTER, RENTER ELLER VIRKSOMHET, ELLER SKADDE DATA ELLER ADVOKATSALÆRER SOM OPPSTÅR VED BRUK AV SMARTTJENESTER OG/ELLER MATERIALER. PÅ GRUNN AV DE FORSKJELLIGE FUNKSJONENE TIL ENHETER MED SMARTTJENESTER SAMT BEGRENSNINGER I TILGJENGELIGE SMARTTJENESTER SOM TILBYS VIA ENHETEN ELLER APPLIKASJONEN(E), ER DET MULIG AT VISSE FUNKSJONER OG/ELLER SMARTTJENESTER IKKE ER TILGJENGELIGE PÅ ALLE ENHETER ELLER I ALLE TERRITORIER ELLER KAN ENDRES OVER TID. NOEN FUNKSJONER FOR SMARTTJENESTER KAN OGSÅ KREVE TILLEGGSENHETER SOM SELGES SEPARAT. VI BIFALLER IKKE NOEN AV IDEENE, PRODUKTENE, PERSONENE ELLER MENINGENE SOM UTTRYKKES I SMARTTJENESTER OG/ELLER MATERIALER. 

   

  VI ER IKKE ANSVARLIGE OVERFOR DEG, VERKEN KONTRAKTSMESSIG ELLER ERSTATNINGSMESSIG ELLER PÅ ANNEN MÅTE, FOR DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE ELLER FØLGESKADER, TAP AV FORTJENESTE, INNTEKTER, RENTER, FORRETNINGSMULIGHETER ELLER SKADDE DATA, ADVOKATSALÆR, UTGIFTER ELLER ANNET TAP ELLER SKADER, INKLUDERT STRAFFESKADER SOM OPPSTÅR PÅ GRUNN AV, ELLER I FORBINDELSE MED, SMARTTJENESTER SOM ROMMES I, ELLER SOM ER ET RESULTAT AV BRUKEN AV ENHETEN, ELLER SMARTTJENESTER DU FÅR TILGANG TIL ELLER BRUKER, SELV OM DET GJØRES OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKT TAP ELLER SKADE. 

   

  NOEN LOVGIVNINGER KAN INNEBÆRE GARANTIER ELLER VILKÅR ELLER PÅLEGGE FORPLIKTELSER OVERFOR OSS SOM IKKE KAN UTELUKKES, BEGRENSES ELLER MODIFISERES ELLER SOM IKKE KAN UTELUKKES, BEGRENSES ELLER ENDRES BORTSETT FRA I BEGRENSET GRAD. DENNE LISENSAVTALEN FOR SLUTTBRUKERE MÅ LESES MED FORBEHOLD OM DISSE LOVBESTEMMELSENE. HVIS DISSE LOVBESTEMMELSENE GJELDER, VIL VÅRT ANSVAR MHT. TJENESTER ETTER DISSE BESTEMMELSENE, I SÅ VID UTSTREKNING SOM MULIG OG ETTER VÅR EGEN AVGJØRELSE, VÆRE BEGRENSET TIL (A) LEVERING TJENESTENE PÅ NYTT; ELLER (B) BETALING AV KOSTNADENE FOR Å FÅ TJENESTENE LEVERT PÅ NYTT, OG NÅR DET GJELDER VARER, TIL (A) ERSTATNING AV VARENE ELLER LEVERING AV TILSVARENDE VARER; (B) REPARASJON AV VARENE; (C) BETALING AV KOSTNADENE FOR Å ERSTATTE VARENE ELLER Å ANSKAFFE LIKEVERDIGE VARER; ELLER (D) BETALING AV KOSTNADENE FOR Å FÅ VARENE REPARERT. DE FOREGÅENDE BEGRENSNINGENE GJELDER IKKE I TILFELLER AV FORSETTLIG FORSØMMELSE, GROV UAKTSOMHET, PERSONSKADE ELLER FALSK FORTIELSE AV EN JURIDISK ELLER VESENTLIG MANGEL PÅ DE RESPEKTIVE SMARTTJENESTENE FRA VÅR SIDE. 

   

  DU PÅTAR DEG DET FULLE ANSVARET FOR EVENTUELLE SKADER, TAP, KOSTNADER ELLER SKADER SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV DIN BRUK AV SMARTTJENESTER. I DEN GRAD LOVEN TILLATER DET, FRASKRIVER VI OSS ALLE FORPLIKTELSER MED HENSYN TIL DIN BRUK AV SMARTTJENESTER (UANSETT OM SLIK BRUK KREVER REGISTRERING, OPPRETTELSE AV EN BRUKERKONTO OG/ELLER BETALING AV ET GEBYR) OG MATERIALE. DE FOREGÅENDE BEGRENSNINGENE GJELDER IKKE I TILFELLER AV FORSETTLIG FORSØMMELSE, GROV UAKTSOMHET, PERSONSKADE ELLER FALSK FORTIELSE AV EN JURIDISK ELLER VESENTLIG MANGEL PÅ DE RESPEKTIVE SMARTTJENESTENE FRA VÅR SIDE. HVIS NOEN DEL AV DENNE LISENSAVTALEN FOR SLUTTBRUKERE ER ULOVLIG ELLER IKKE KAN HÅNDHEVES, ELLER DET FREMMES PÅSTAND OM AT VI HAR BRUTT NOEN AV DENNE LISENSAVTALEN FOR SLUTTBRUKERE, PÅVIRKER DET ELLER UGYLDIGGJØR DETTE IKKE ANDRE VILKÅRENE. DENNE LISENSAVTALEN FOR SLUTTBRUKERE KAN IKKE FRAVIKES ELLER ENDRES UTEN SKRIFTLIG SAMTYKKE FRA OSS. 

   

  FOR TREDJEPARTS SMARTTJENESTER, I DEN GRAD LOVEN TILLATER DET, SKAL VI IKKE HOLDES ANSVARLIGE FOR TREDJEPARTS SMARTTJENESTER SOM DET ER MULIG Å FÅ TILGANG TIL VIA ENHETEN ELLER APPLIKASJONEN(E), OG VI SKAL HELLER IKKE HOLDES ANSVARLIGE FOR SKJULT ELLER ONDSINNET KODE SOM FINNES PÅ ELLER DISTRIBUERES GJENNOM APPLIKASJONENE ELLER VÅR ENHET AV TREDJEPARTER. VI GARANTERER IKKE AT DET IKKE BLIR NOEN FORSTYRRELSER, FORSINKELSER ELLER UNØYAKTIGHETER I SMARTTJENESTENE, OG GARANTERER IKKE FORTSATT TILGJENGELIGHET FOR SLIKE SMARTTJENESTER. 

   

  AVSTÅELSE FRA RETTSLIG PÅLEGG ELLER ANDRE TILSVARENDE RETTSMIDLER 

  I DET FULLE OMFANG SOM IKKE ER FORBUDT AV GJELDENDE LOV: HVIS DU HEVDER AT DU ER PÅFØRT TAP ELLER SKADER I FORBINDELSE MED DIN BRUK AV ENHETEN, VIL TAP OG SKADER IKKE ANSES Å VÆRE UOPPRETTELIGE ELLER TILSTREKKELIGE TIL Å GI RETT TIL DEG TIL RETTSLIG PÅLEGG ELLER ANDRE TILSVARENDE RETTSMIDLER AV NOE SLAG. DETTE BETYR AT DU I FORBINDELSE MED KRAVET DITT GODTAR AT DU IKKE VIL SØKE, OG AT DU IKKE FÅR LOV TIL Å SØKE EN DOMSTOLSAVGJØRELSE ELLER ANNEN HANDLING SOM KAN FORSTYRRE ELLER FORHINDRE UTVIKLING ELLER UTNYTTELSE AV EN ENHET, APPLIKASJON, INNHOLD, INNSENDT INNHOLD, PRODUKT, TJENESTE ELLER IMMATERIELLE RETTIGHETER SOM EIES, LISENSIERES, BRUKES ELLER KONTROLLERES AV OSS (INKLUDERT DET INNSENDTE INNHOLDET DITT) ELLER VÅRE LISENSGIVERE. 

   

  SKADESLØSHOLDELSE 

  Du samtykker i å forsvare og skadesløsholde Hisense, dets tilknyttede selskaper, lisensgivere og tjenesteleverandører, og dets og deres respektive offiserer, direktører, ansatte, entreprenører, agenter, lisensgivere, leverandører, etterfølgere og representanter fra og mot eventuelle krav, forpliktelser, skader, dommer, tildelinger, tap, kostnader, utgifter eller gebyrer (inkludert rimelige advokatsalær) som oppstår på grunn av eller i forbindelse med ditt brudd på denne sluttbrukerlisensavtalen eller din bruk av enheten og/eller smarttjenester, inkludert, men ikke begrenset til, ditt innsendte innhold og all bruk av materialet, tjenestene og produktene som ikke er uttrykkelig autorisert i denne sluttbrukerlisensavtalen eller din bruk av informasjon som er innhentet gjennom enheten. 

   

  GJELDENDE LOV OG JURISDIKSJON 

  I den grad loven tillater det, skal denne sluttbrukerlisensavtalen reguleres av lovgivningen i Tyskland, og ved å godta denne sluttbrukerlisensavtalen og ved din bruk av smarttjenester, godtar du at denne sluttbrukerlisensavtalen og alle andre aspekter av smarttjenester vil bli tolket i alle henseender i samsvar med lovene i Tyskland, og du godtar å underkaste deg den ikke-eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i Düsseldorf, Tyskland. 

   

  HANDLINGER SOM KREVES ETTER LOVEN 

  Vi må kanskje overholde de lovlige innsyns- og/eller datalagringskravene til lokale politimyndigheter fra tid til annen. Vi kan begrense tilgangen til en hvilken som helst del av smarttjenestene og enheten eller avslutte din tilgang til smarttjenestene når som helst etter eget skjønn hvis det kreves av lovgivningen eller av relevante myndigheter eller reguleringsorganer at dette gjøres. 

   

  TILDELING ELLER OVERDRAGELSE 

  Du har ikke lov til å overdra, tildele eller på annen måte avhende denne sluttbrukerlisensavtalen som er personlig for deg, eller noen av dine rettigheter eller forpliktelser som oppstår i henhold til denne sluttbrukerlisensavtalen uten forutgående skriftlig samtykke fra Hisense. 

   

  FRASKRIVELSE OG ERSTATNING AV BESTEMMELSER 

  Ingen fraskrivelse av Hisense av noe vilkår som er angitt i denne sluttbrukerlisensavtalen, skal anses som et ytterligere eller vedvarende frafall av et slikt vilkår eller et frafall av andre vilkår, og enhver unnlatelse av Hisense å hevde en rettighet eller bestemmelse i henhold til denne sluttbrukerlisensavtalen skal ikke utgjøre et frafall av en slik rett eller bestemmelse. 

   

  Hvis noen av bestemmelsene i denne sluttbrukerlisensavtalen anses av en domstol eller en annen kompetent rettsmyndighet som ugyldig, ulovlig eller ikke håndhevbar, uansett grunn, skal en slik bestemmelse elimineres eller begrenses i minst mulig grad slik at de gjenværende bestemmelsene i sluttbrukerlisensavtalen vil fortsette med full kraft og effekt. 

   

  HELE AVTALEN 

  Denne sluttbrukerlisensavtalen utgjør den eneste avtalen mellom deg og Hisense med hensyn til din bruk av enheten og/eller smarttjenester og erstatter alle tidligere og samtidige forståelser, avtaler, inneståelser og garantier, både skriftlige og muntlige, med hensyn til din bruk. av enheten og/eller smarttjenester. 

   

  ENDRINGER I SLUTTBRUKERLISENSAVTALEN 

  Vi kan etter eget skjønn revidere og oppdatere denne sluttbrukerlisensavtalen fra tid til annen. Alle endringer blir lagt ut på enheten din eller gjennom oppdatering med rimelig frist før de trer i kraft. De anses å være godtatt av deg med mindre du har varslet oss om avvisning innen ovennevnte periode. Ved avvisning kan du avslutte sluttbrukerlisensavtalen med øyeblikkelig virkning. I alle andre tilfeller gjelder den oppdaterte sluttbrukerlisensavtalen for all tilgang til og bruk av enheten og smarttjenester deretter. 

   

  KONTAKTE DEG 

  Vi kan sende deg varsler (inkludert merknader om endringer i denne sluttbrukerlisensavtalen eller avslutning av smarttjenester eller deler av disse) via e-post, vanlig post eller innlegg på eller via enheten eller smarttjenester. 

   

  KONTAKTE OSS 

  Ytterligere spørsmål du måtte ha angående denne sluttbrukerlisensavtalen rettes til det lokale servicesenteret som er angitt på garantikortet i esken på hver enhet, eller send e-post til gjyxinfo@hisense.com.

   

Troubleshooting

 • En ubehagelig lukt første gang apparatet brukes.

  Lukt kan i begynnelsen være normalt, og skyldes at komponentene på innsiden varmes opp for første gang. Bruk apparatet som normalt. Lukten vil snart forsvinne.

   

 • Ingen kontrolltaster på TV-rammen. Ikke noe tastatur.

  Enkelte TV-modeller har ikke noe fysisk tastatur/knapper på rammen. Kontroll er kun mulig med fjernkontroll. Av/på-knappen befinner seg bak IR-sensoren – standby-lys. Sjekk bruksanvisningen.

   

 • Knaking/klikkelyder kommer fra rammen. Iblant høres knaking/klikkelyder.

  Avhengig av TV-modell er klikkelyder normalt når TV-en slås av eller på. Lyd (Smell) fra plastkomponenter forekommer når TV-en varmes opp eller kjøler seg ned. Dette er helt vanlig.

   

 • TV-rammen er varm.

  Sjekk at installasjonen er korrekt. Rengjør kjølesporene på rammen. Installer apparatet med tilstrekkelig luft rundt og unna varmekilder. Følg installasjonsanvisningen.

   

 • Standby-lyset nederst på kanten av TV-en blinker konstant. TV-en reagerer ikke på kommandoer fra fjernkontrollen.

  Koble TV-en fra strømmen, vent i 10 minutter og koble den deretter til igjen.

   

 • Finner ingen kanaler/programmer under søk.

  Sjekk at den korrekte kabelen er koblet til antennekontakten på TV-en (kabel-HDMI – ekstern TV-enhet, koaksial (rund) kabel – kabel-TV, bakkeantenne for TV) Sjekk at den korrekte modusen for kanalmottak er valgt (DVB-T – bakkeantenne (luft), DVB-C – kabel-TV). Ved bare å søke etter analoge kanaler i DVB-T-mottaksmodus får man ikke noe resultat. Hvis du mottar programmer via en ekstern enhet, starter du kanalsøket på det eksterne enheten.

   

 • Funksjonen EasyLink eller HDMI-CEC fungerer ikke. Enkelte kommandoer fungerer ikke via EasyLink eller HDMI-CEC.

  Den eksterne enheten må støtte funksjonen EasyLink eller HDMI-CEC. Enhetene må være tilkoblet med en passende HDMI-kabel. Aktiver HDMI-CEC-funksjonen i avanserte innstillinger. Aktiver også nødvendige underfunksjoner. Aktiver også HDMI-CEC-funksjonen på den eksterne enheten. Sjekk driften med en annen HDMI-kabel. Avhengig av den eksterne enheten vil et begrenset sett av kommandoer kontrolleres via EasyLink.

   

 • Lydoverføringsfunksjonen HDMI-ARC fungerer ikke.

  Koble til den eksterne enheten til HDMI-ARC-kontakten på TV-en (kun én HDMI-kontakt har ARC-funksjonen, Se teksten nær kontakten). Den eksterne enheten må støtte funksjonen HDMI-ARC. Funksjonen må være aktivert. Funksjonen må være aktivert, også på TV-en. Tilbakestill alle innstillingene. Oppdater SW til den nyeste versjonen.

   

 • TV-en gjenkjenner ikke eksternt (USB)-minne. Filer fra eksternt minne (USB) vises ikke.

  Velg USB-minne i menyen INPUT. Bekreft at USB-minnet er kompatibelt med minneenhetsklassen som står beskrevet i anvisningene. Sjekk at minnet er kompatibelt med TV-en (Støttede filsystemer er NTFS, FAT32, EXT4). Sjekk at TV-en støtter filformatet som brukes. Sjekk USB-enhetens strømforbruk (maks 1 A). Sjekk at USB-minnets størrelse ikke er for stort (for øyeblikket opptil 1 TB). Tilbakestill alle innstillingene. Oppdater SW til den nyeste versjonen.

   

 • Undertekster vises ikke under videoavspilling.

  Sjekk at filmen har undertekst satt inn eller at undertekstfiler er lagt til videoen. Sjekk at undertekstfilen er i korrekt format og har det samme navnet som videofilen. Aktiver undertekst gjennom menyen Undertekst.

   

 • Undertekstene som vises, er uleselige eller gjenkjennbare. Galt tegnsett for undertekster.

  Endre tegnsettet til underteksten via meny/ Undertekst/ Tegn.

 • TV-en kobler seg ikke til det trådløse nettverket

  Sjekk at TV-en har en nettverksforbindelse. Sjekk at Wi-Fi-funksjonen er inkludert på modemet og at TV-en kobler seg til det riktige nettverket. Skriv inn det korrekte passordet til WEP/WPA-sikkerhetsfunksjonen. Dårlig trådløst signal. TV-en må flyttes nærmere det trådløse tilgangspunktet eller omvendt. TV-en må kobles til modemet med en kabel. Tilbakestill alle innstillingene. Oppdater SW til den nyeste versjonen.

   

 • TV-en kobler seg ikke til nettverket via kabel

  Sjekk forbindelsen og tilstanden til nettverkskabelen. Sjekk at TV-en har en nettverksforbindelse. Slå på DHCP-alternativet på ruteren eller modemet. Tilbakestill alle innstillingene. Oppdater SW til den nyeste versjonen.

   

 • TV-en slår seg automatisk av noen timer etter at den slås på.

  Den automatiske «dvale»-modusfunksjonen er aktivert. Slå av en funksjon eller still den inn til en lengre tid.

   

 • 3D-funksjonen fungerer ikke. 3D-effekten er ikke synlig.

  For å se 3D-innhold må du slå på 3D-funksjonen. For å se 3D-innhold må du bruke 3D-briller. Mesteparten av videoinnhold er ikke modifisert til å kunne spilles av i 3D-modus. 3D-effekt vil være mindre virkningsfull. Enkelte 3D-briller er aktive. Du må slå dem på med av/på-knappen på innfatningen før bruk. Enkelte aktive 3D-briller må sammenkobles med TV-en. Sjekk tilstanden til batteriene i brillene.

   

 • I svært lyse scener er lysstyrken på skjermen ujevn. Det er mørke flekker på skjermen i svært lyse bilder. Lavere opplysning i hjørnene på skjermen. Ujevn lysstyrke på skjermen.

  Dette er ikke en feil. På grunn av sammensetningen til skjermen er ikke belysningen fullstendig ensartet på tvers av hele skjermen. Enkelte avvik er mulig.

   

 • Tekst-TV slår seg ikke på, vises ikke. Tekst-TV-sider dukker opp etter svært lang tid.

  TV-en viser tekst-TV kun på programmer som har en tekst-TV-tjeneste. Dersom du mottar et program via en ekstern enhet (TV-mottaker), starter du tekst-TV fra fjernkontrollen til enheten. Dersom programmottaket er svært dårlig, vil tekst-TV ikke fungere eller en svart side vil vises, eller siden vil oppdateres svært langsomt.

   

 • Den eksterne Bluetooth-lydenheten spiller ikke av TV-lyd.

  TV-en må støtte tilkobling for Bluetooth-enheter. Før første gangs bruk må TV-en og den eksterne enheten sammenkobles. Når TV-en er sammenkoblet med en Bluetooth-enhet, sendes lyden kun til enheten. Høyttalerne til TV-en vil være dempet. Sjekk voluminnstillingene på begge enheter.

   

 • Overføringsfunksjonene for Anyview Cast (SmartView, ScreenMirror) eller Anyview Stream (DLNA) fungerer ikke. Den eksterne enheten kobler seg ikke til TV-en.

  TV-er som er produsert før 2018, støtter ikke Windows-apper. På fjernkontrollen til TV-en trykker du på INPUT og velger Anyview Cast eller Anyview Stream. På den eksterne enheten aktiverer du funksjonen for trådløs skjermdeling eller innholdet. Start enhetssøket på den eksterne enheten, og velg TV-en. Prøv med en annen ekstern enhet – server. AnyView Cast-funksjonen fungerer kun via et trådløst nettverk. Tilbakestill alle innstillingene. Oppdater SW til den nyeste versjonen.

   

 • NETFLIX-appen fungerer ikke.

  Sjekk at TV-en har en nettverksforbindelse. Sjekk tidsinnstillingene på Innstillingsmenyen. Sjekk at brukeren er logget på med en gyldig Netflix-konto og et riktig ESN NETFLIX-passord. Sjekk driften med en annen enhet. Foreslår at brukeren skal logge seg inn på Netflix via en datamaskin og velge alternativet avlogging på alle enheter. Tilbakestill alle innstillingene.

   

 • YouTube-appen fungerer ikke.

  Sjekk at TV-en har en nettverksforbindelse. Sjekk tidsinnstillingene på Innstillingsmenyen. Tilbakestill alle innstillingene. Oppdater SW til den nyeste versjonen.

   

 • Applikasjoner kjører sakte. Internettstøttede funksjoner kjører sakte.

  Dårlig trådløst signal. Oppdateringsfrekvensen avhenger av bithastigheten til modemets forbindelse til nettverket. TV-en må flyttes dersom den er i nærheten av andre kilder for HF-stråling (mobiltelefoner, tilgangspunkter for Wi-Fi, lysstoffrør, mikrobølgeovner …). TV-en må flyttes nærmere det trådløse tilgangspunktet eller omvendt. TV-en må kobles til modemet med en kabel.

   

 • EON-appen er ikke synlig. TV-kan ikke finne EON-appen.

  Betingelser for appdrift er: TV-en må ha en 4K-skjermoppløsning. FHD-modeller har ikke en høy nok versjon av operativsystemet. build OS VIDAA U4. data som du finner i produktinformasjonen på apparatet. må ha build SW-versjon som er høyere enn K0901. i menyen velger du et land som støtter appen. Dersom alle betingelsene er oppfylt og TV-en er koblet til, vil appen EON dukke opp i HJEM-menyen.

 • IR-fjernkontrollen (infrarødt) virker ikke. TV-en reagerer ikke på kommandoer fra fjernkontrollen.

  Rett fjernkontrollen mot TV-en og trykk på av/på-knappen eller en av talltastene for et program. TV-en bruker litt tid på å slå seg på. Når dette skjer, vil den ikke reagere på fjernkontrollen. Sjekk at batteriene er satt inn riktig vei i fjernkontrollen. Sjekk tilstanden til batteriene. Bruk kameraet på mobiltelefonen for å kontrollere blinkingen fra IR-kilden foran på kanten av fjernkontrollen. Slå telefonen over i kameramodus og rett linsen mot kanten foran på fjernkontrollen. Når du holder nede en tast på fjernkontrollen, må kameraet gjenkjenne blinkingen fra lyset foran på kanten av fjernkontrollen. Denne kontrollmetoden fungerer kun for IR-fjernkontroller (infrarødt), ikke RF-fjernkontroller (radio-Wi-Fi). Tilbakestill alle innstillingene. Oppdater SW til den nyeste versjonen.

   

 • RF-fjernkontrollen (Wi-Fi) virker ikke. TV-en reagerer ikke på kommandoer fra fjernkontrollen.

  Sjekk at batteriene er satt inn riktig vei i fjernkontrollen. Sjekk tilstanden til batteriene. Fjernkontrollen må sammenkobles med TV-en. Gjennomfør sammenkoblingen i henhold til bruksanvisningen.

   

 • Den gjeldende tiden og datoen er ikke riktig, ikke stilt inn, feil.

  Informasjon om gjeldende tid og dato på TV-en hentes fra DVB-T-, DVB-C- eller DVB-S-signal, eller fra en ekstern enhet som er koblet til via HDMI-kabel. Den eksterne enheten må støtte kringkasting av tidssignalet via HDMI-grensesnittet. Sjekk tidsinnstillingene på Innstillingsmenyen. Angi gjeldende tid og dato manuelt.

   

 • Gjeldende plassering og værinformasjon er feil.

  For å vise korrekt værinformasjon må TV-en kobles til internett. Angi plasseringen og værvisning i AccuWeather-appen.

   

 • Funksjonene PVR og REMINDER fungerer ikke.

  Funksjonen fungerer ikke med analoge TV-kanaler eller når man ser via en ekstern enhet. Funksjonen fungerer kun for programmer som ennå ikke er påbegynt. Funksjonen PVR fungerer ikke i visse land. Sjekk at minnemediet er satt inn korrekt. Sjekk at minnemediet har en størrelse på minst 2 GB og er i det korrekte filsystemet. Med funksjonen INPUT sjekker du om TV-en gjenkjenner minnemediet.

   

 • Funksjonen TV-guide fungerer ikke.

  Funksjonen fungerer ikke med analoge TV-kanaler eller når man ser via en ekstern enhet. Enkelte TV-programmer kringkaster ikke alternativet TV-guide.

   

 • Funksjonen for tidsforskyvning fungerer ikke.

  Funksjonen fungerer ikke med analoge TV-kanaler eller når man ser via en ekstern enhet. Sjekk at minnemediet er satt inn korrekt. Sjekk at minnemediet har en størrelse på minst 2 GB og er i det korrekte filsystemet. Med funksjonen INPUT sjekker du om TV-en gjenkjenner minnemediet.

   

 • I kanallisten angir TV-en kanalnummer automatisk. Det er ikke mulig å redigere kanallisten.

  Start automatisk kanalsøk på nytt. Deaktiver funksjonen LCN.

   

 • Ingen lyd, dårlig lyd

  Still inn en passende lydstyrke. Deaktiver DEMP-funksjonen. Velg den riktige lydutgangen (høyttalere, optisk utgang). Prøv mottak til et annet program. Hvis du har en ekstern lydenhet koble til TV-en, velger du den riktige lydutgangen. Sett lydformatet til PCM når du konfigurerer lyd via HDMI. Sjekk at du har koblet til en egnet kabel for å overføre lydsignalet. Sjekk lydstyrken til den riktige lydutgangen. Velg den riktige lydinngangen på den eksterne enheten. Bytt ut lydoverføringskabelen (HDMI, optisk, SCART, lyd). Tilbakestill lydinnstillingene.

 • Ingen lyd fra én av høyttalerne.

  Sjekk lydbalansen, still den inn til 0. Sjekk driften på forskjellige kanaler. Tilbakestill lydinnstillingene. Bytt ut lydoverføringskabelen (HDMI, optisk, SCART, lyd).

   

 • Ingen lyd fra en ekstern enhet.

  Still inn en passende lydstyrke. Deaktiver DEMP-funksjonen. Velg den riktige lydinngangen. Sjekk at du har koblet til en egnet kabel for å overføre lydsignalet. Sjekk lydstyrken på den eksterne enheten. Bytt ut lydoverføringskabelen (SCART, AUDIO-IN).

   

 • Ingen lyd på hodetelefoner eller ekstern lydenhet.

  Still inn en passende lydstyrke. Deaktiver DEMP-funksjonen. Sjekk innstillingene for lydutgang (hodetelefoner / hodetelefoner + høyttalere). Sjekk lydstyrken på den eksterne enheten. Sjekk forbindelsen til den eksterne enheten. Tilbakestill lydinnstillingene.

   

 • Det kommer støy fra høyttalerne.

  Sjekk kvaliteten på signalet på forskjellige uttak. Sjekk tilstanden til signalkablene. Sjekk driften på en annen inngangskontakt. Sjekk alle eksterne enheter som er koblet til TV-en. Koble fra alle kabler og koble dem til igjen én etter én for å finne støykilden. Oppdater SW til den nyeste versjonen.

   

 • Ingen lyd gjennom HDMI-kabelen.

  Sjekk voluminnstillingene på begge enheter. Bruk kun 1.4 eller 2.0 sertifisert HDMI-kabel. Prøv å koble til med en annen HDMI-kontakt. Tilbakestill lydinnstillingene. Koble fra alle enheter og koble dem til igjen én etter én. Tilbakestill alle innstillingene. Oppdater SW til den nyeste versjonen.

   

 • Rengjøre TV-apparatet, rengjøre skjermen.

  Se avsnittene for rengjøring og vedlikehold i bruksanvisningen. Rengjør TV-rammen med en myk og fuktet klut. Ikke ta på, gni eller legg gjenstander mot skjermoverflaten. Rengjør skjermoverflaten med en myk klut. Du kan bruke en rensevæske som er spesielt laget for LED-skjermer. Ikke bruk andre rengjøringsmidler eller kjemiske løsninger.

   

 • Ikke noe bilde. Ingen lyd.

  Sjekk at enheten eller antennen er koblet til den riktige TV-inngangen. Bytt til den riktige signalkilden. Trykk på INPUT-tasten og velg riktig signalkilde. Hvis du ser på direktesendt TV gjennom en ekstern enhet (TV-mottaker), kobler du til denne enheten og slår den på. Sjekk retningen og installasjonen til luftantennen |og antennekabelen. Hvis du bruker en TV i DVB-T- eller DVB-C-modus, settes automatisk kanalsøk i gang. Sjekk installasjonen og gyldigheten til CO-CONNAX-kortet.

   

 • Ikke noe bilde. Svart skjerm.

  Sjekk bildet på forskjellige innganger. Sjekk om du har et lydsignal. Koble strømmen fra TV-en, vent et minutt og koble deretter til igjen. Sjekk om bakgrunnsbelysningen for skjermen er i drift. (I svært mørke rom vil skjermen avgi svært lav lysstyrke). Sjekk at skjermen viser TV-informasjon (MENY).

   

 • Loddrette eller vannrette streker på skjermen.

  Sjekk bildet på forskjellige innganger. Sjekk om streker alltid er synlige eller bare i begynnelsen. Koble strømmen fra TV-en, vent et minutt og koble deretter til igjen.

   

 • Forvrengt bilde. Bildet fryses. Bildeforstyrrelse med antenne- eller kabelmottak. Forvrengt bilde når raskt skiftende scener er på skjermen. Forvrengt bilde kun på HD-programmer.

  Flytt TV-en eller luftantenne dersom den er i nærheten av andre kilder for HF-radiooverføring (tilgangspunkter for Wi-Fi, lysstoffrør, mikrobølgeovner …). Høye bygninger eller naturlige hindringer mellom sendetårn som kringkaster gjennom luft og en mottaksantenne, kan resultere i dårligere mottak. Sjekk retningen og installasjonen til luftantennen. Sjekk lengden, relevansen og tilstanden til antennekabelen. Reduser antallet signaldelere på en antennekabel. Sjekk tilstanden til kabelkontakten på antennen. En luftantenne må flyttes dersom den er i nærheten av andre kilder for HF-stråling (tilgangspunkter for Wi-Fi, lysstoffrør, mikrobølgeovner …). Hvis mottaket er dårlig på bare ett program, bruker du den nøyaktige justeringen. Deaktiver avanserte bildeinnstillinger: adaptiv kontrast, jevne bevegelser, støyreduksjon. Tilbakestill alle innstillingene. Oppdater SW til den nyeste versjonen.

   

 • Forvrengt bilde. Bildet fryses. Bildeforstyrrelse ved mottak fra ekstern enhet via kabel.

  Bildekvaliteten vil bli bedre hvis du bruker en HDMI-inngang. Sjekk forbindelsen til signalkabelen (HDMI, VGA, SCART …). Prøv drift med en annen kabel. Sjekk driften på en annen inngangskontakt.

   

 • Forvrengt bilde. Bildeforstyrrelser i mottak via Anyview Cast-sending.

  Kvaliteten på mottaket avhenger av kvaliteten på sendeenheten. Funksjonen fungerer godt på en avstand på opptil 10 m. Mottakskvaliteten kan reduseres i nærheten av andre kilder av VF-signalet (tilgangspunkter for Wi-Fi, lysstoffrør, mikrobølgeovner). Flytt sendeenheten nærmere.

   

 • Endringer i bildeformat. Endringer i bildeformat. Bildet vises ikke over hele skjermen.

  I bildeinnstillingene angir du bildeformatet til 16:9 eller overskanning. På den eksterne enheten angir du bildeformatet til 16:9.

   

 • Ikke noe bilde (svart bilde) i FHD-programmer. (HD ready TV støtter ikke FHD-oppløsning)

  HD ready TV støtter ikke FHD-oppløsning. Bildet vil ikke vises. Velg et program med en lavere oppløsning. Angi en lavere oppløsning på den eksterne enheten.

   

 • Bildet fra datamaskinen er ustabilt, uleselig, utydelig. Bildet fra datamaskinen er ikke skarpt.

  Bildekvaliteten vil bli bedre hvis du bruker en HDMI-inngang. På datamaskinen angir du oppløsningen som støttes av TV-en. På datamaskinen angir du oppdateringsfrekvensen som støttes av TV-en (50 Hz). Prøv drift med en annen kabel.

   

 • I mørke bilder er ikke lysstyrken jevn over hele skjermen. Ujevn lysstyrke på skjermen.

  Sjekk bildet på forskjellige innganger. Sjekk om streker alltid er synlige eller bare i begynnelsen. Reduser styrken på bakbelysningen. Dette er ikke en feil. På grunn av sammensetningen til skjermen er ikke belysningen fullstendig ensartet på tvers av hele skjermen. Enkelte avvik er mulig.

   

 • Skadet skjerm. Skadet skjermoverflate. Sprekker på skjermen. Helt mørke områder over skjermen. Uriktige farger på et begrenset området på skjermen. Fargeflekker på skjermen.

  Under transport falt emballasjen på grunn av for stor kraft. Ingen garanti. Da du installerte TV-en presset du for mye på skjermen slik at den ble ødelagt. Ingen garanti. Da du installerte TV-en slo du på skjermen med for mye kraft slik at den ble ødelagt. Ingen garanti. Du la TV-en oppå en skarp gjenstand. Ingen garanti. Et fremmedlegeme kom inn i skjermen. Ingen garanti.

   

 • Svarte loddrette streker over skjermen. Svarte loddrette streker over skjermen. Fargede loddrette streker over skjermen. Deler av skjermen er svart. Deler av skjermen er mindre opplyst. Skjermen er ikke sprukket.

  Feil på skjermen. Reparasjon må utføres av autorisert servicepersonell.

   

 • Bildet er unaturlig, uleselig.

  Sjekk kvaliteten på signalet. Sjekk tilstanden til antennekabelen eller bildeoverføringskabelen.

   

 • Liten svart prikk på skjermen. Liten fargeprikk på skjermen. Liten lys (hvit) prikk på skjermen. Forstyrrelser er synlige på nær avstand.

  Dersom du ser en lys prikk, rengjør du skjermen for å fjerne eventuelt smuss. En hvit prikk er ikke tillatt. Feil på skjermen. Reparasjon må utføres av autorisert servicepersonell.

  Mørk prikk, piksel på skjermen. Antall defekte flekker som er tillatt: Skjermstørrelse på opptil 55 tommer – inntil 5 prikker, skjermstørrelse fra 55 og større – inntil 7 prikker. Når du ser på fra en passende avstand, er forstyrrelser ikke synlige.

   

 • Mørke bilder i enkelte programmer iblant. Iblant blir noen av programmene blanke. Ikke noe signal i enkelte programmer.

  Sjekk sendeplanen for TV. Det er mulig å kringkaste låst innhold. Deaktiver foreldrelås. Sjekk installasjonen og gyldigheten til CO-CONNAX-kortet.

   

 • TV-en (etter å ha blitt koblet til elektrisitet) virker ikke, slår seg ikke på. Standby-lyset nederst på kanten av TV-en lyser ikke.

  Sjekk om apparatet er koblet til elektrisitet i henhold til bruksanvisningen. Prøv med et annet apparat for å sjekke om det er strøm i uttaket. Sjekk om apparatet er slått på (mulig AV/PÅ-bryter nederst på kanten av skjermrammen). Sjekk at strømledningen er godt tilkoblet til strømuttaket og til TV-rammen.

   

 • TV-en slår seg ikke på. Standby-lyset nederst på kanten av TV-en lyser.

  Rett fjernkontrollen mot TV-en og trykk på av/på-knappen eller en av talltastene for et program. Sjekk at batteriene er satt inn riktig vei i fjernkontrollen. Sjekk tilstanden til batteriene. Slå på TV-en ved hjelp av knappene på rammen dersom TV-en har noen. Koble strømmen fra TV-en, vent et minutt og koble deretter til strømmen igjen.

   

 • TV-en slår seg av automatisk.

  Sjekk tilstanden til strømkabelen. Deaktiver funksjonen standby-timer. Deaktiver funksjonen AUTOMATISK AVSLUTNING. Sjekk innstillingene for automatisk avslutning av HDMI-CEC. Tilbakestill alle innstillingene.

   

 • TV-en slår seg av under bruk.

  Koble fra alle kabler og koble dem til igjen én etter én for å finne støykilden. Hvis TV-en slår seg av når du ser på multimedia, sjekker du strømforbruket til USB-enheten (maks 1A). Hvis TV-en slår seg av når du ser på digital-TV, slår du av automatisk oppdatering av kanalliste. Sjekk innstillingene for automatisk avslutning av HDMI-CEC. Tilbakestill alle innstillingene. Oppdater SW til den nyeste versjonen.