Hisense Archived: FV316N4BWE

Gå til

Brukerhåndbøker og nedlastinger

FAQs

 • Hvor finner jeg serienummeret på kjøleskapet?

  Serienummeret er en kode med 8 tegn. Det består av tall, og det er skrevet under en strekkode på et lite, hvitt klistremerke som er plassert på ett av disse stedene:

  • Inne i kjøledelen på venstre side bak skuffen
  • På baksiden av produktet (utsiden)

  Noen få modeller har serienummer som består av tolv tegn og starter med «CNK …» på et klistremerke i kjøleskapet bak skuffen.

 • Hvorfor starter ikke kjøleskapet?

  Du kan først undersøke noen enkle ting. Undersøk om lyset tennes når du åpner døren, og kontroller at støpselet er koblet til stikkontakten. Prøv en annen stikkontakt, og undersøk også at stikkontakten fungerer ved å koble andre ting til den.

 • Hvorfor blir ikke kjøleskapet kaldt?

  Du kan justere termostaten for å senke temperaturen i kjøleskapet. Hør om kompressoren går, eller om den starter og stopper kontinuerlig.

 • Hvorfor blir ikke kjøleskapet kaldt nok?

  Senk temperaturen, kontroller at døren er helt lukket og sørg for at det ikke er varme matvarer i kjøleskapet.

 • Hvorfor lekker det vann i kjøleskapet mitt?

  Du har nylig lagt inn mat med høyt fuktighetsinnhold, for eksempel salat, og det fører til kondens når den kjøles ned. Alternativt kan dreneringsrøret være blokkert på baksiden, inne i kjøleskapet. Hvis dreneringsrøret er blokkert, kan du åpne det igjen ved å føre en tykk strikkepinne eller et grillspyd ned i hullet.

 • Hvorfor blir fryseren for kald / hvorfor blir det rim i fryseren?

  Kontroller at temperaturen ikke er justert for lavt. Kontroller at dørene lukkes helt. Det kan dannes litt rim, men den forsvinner ved avriming.

 • Hvorfor vibrerer/bråker kjøleskapet?

  Viften og kompressoren bråker. Det er helt normalt.

  Undersøk at kjøleskapet står i vater, og juster eventuelt føttene. Kontroller at det er nok plass mellom veggen og kjøleskapet. Produktets støynivå er oppgitt på energimerkingen.

 • Kan jeg ringe til noen for å få hjelp med kjøleskapet eller fryseren?

  Naturligvis. Er det problemer med produktet, hjelper kundeservice hos JTM deg gjerne.

  Hisense servicenummer +47 67 06 47 65

 • Hvor lenge må jeg vente før jeg kan slå det på etter at det er levert?

  Hvis produktet har stått oppreist under transport, kan du slå det på umiddelbart. Spør sjåføren om det har blitt transportert liggende. Hvis det har det, anbefaler vi at du venter i tolv timer.

 • Må jeg avrime apparatet?

  Selv om de fleste av apparatene avrimes automatisk, kan det oppstå et lag med rim i fryserommet hvis døren åpnes ofte eller står åpen for lenge. Hvis det er rim i apparatet, anbefales regelmessig avriming for å sørge for at det fungerer optimalt.

 • Hvor varm skal sidene av apparatet bli – er det en feil på apparatet mitt / er det farlig?

  Apparatet kan bli opptil 40 ℃. Det avhenger av kompressoren.

  Det er montert overopphetingsvern som beskytter hvis kompressoren blir overopphetet.

  Ikke la kjøleskapsdøren stå åpen for lenge om gangen, og sørg for at det er tilstrekkelig ventilasjon mellom veggen og produktet. Du finner mer informasjon i bruksanvisningen.

  Hvis sidene av apparatet blir ekstremt varme, for eksempel 80 ℃, må du ringe kundeservice på telefon +47 67 06 47 65.