Vår innsats for bæredyktighet ble belønnet med verdens støreste bæredyktighetsvurdering

Vi mener at bærekraftig utvikling er det viktigste steget i Hisense Nordics reise mot sosial og økonomisk utvikling. Vi ønsker å iverksette tiltak på alle nivåer for å fremme en bærekraftig retning for å beskytte planeten vår, men også for å bringe fordeler til samfunnet som helhet og de enkelte lokalsamfunn.

Hisense ble rangert blant de 17 % beste selskapene i verden når det kommer til bærekraft. Sammen med våre verdsatte brukere tar vi aktive steg mot en bedre fremtid.

EcoVadis er en verdensomspennende plattform som evaluerer globale bærekraftsendringer i virksomheten. De overvåker bedrifters bærekraftprestasjoner på fire områder: miljø, arbeidspraksis og menneskerettigheter, etikk og bærekraftige innkjøp.

Vi fremhever våre mål for 2024

Forpliktelse til å nå målene i Paris-klimaavtalen

100 % resirkulert emballasje i 2024

EcoVadis gullmedalje

96 % av alt avfallet vårt må kunne gjenbrukes eller resirkuleres innen 2024

50 % høyere andel resirkulert plast i vår produksjon i 2024

Mer reduksjon av CO2

Hva har vi gjort for miljøet

 • Kjøpte all energi fra fornybare kilder – økende andel «grønn elektrisitet»
 • Oppgradering av teknologisk utstyr
 • 24 % reduksjon i strømforbruket
 • 31 % reduksjon i naturgassforbruk
 • 24 % reduksjon i trykkluftforbruk
 • 9 mindre solcelleanlegg implementert
 • 2 store solenergianlegg implementert innen utgangen av 2022
 • 2 kraftvarmeverk (CHP) for ekstra energiproduksjon av elektrisitet og varme
 • 95 % av produktene våre kan gjenbrukes eller resirkuleres
 • Alle våre produkter er enkle å demontere
 • Alle plastdeler er merket for rask sortering for gjenbruk og resirkulering
 • Alt er nøye testet for å forlenge levetiden – minst 10 år og opptil 20 år
 • Vi lagrer reservedeler i opptil 15 år, slik at produktene våre kan repareres og gjenbrukes igjen og igjen

 

 

Hva har vi gjort for arbeidspraksis og menneskerettigheter

 • Vårt grunnleggende prinsipp for medarbeideromsorg er rettferdig og lik behandling av alle
 • Vi tilstreber å skape et trygt og stimulerende arbeidsmiljø som gir gode forutsetninger for å etablere kompetanse på arbeidsplassen og personlig vekst for den enkelte
 • Vi oppmuntrer til kreativitet, forbedrer kvaliteten på relasjoner og overvåker innovasjoner innen myke ledelsesformer – dette er vår bedriftskultur
 • Våre ansatte kommer fra minst 109 ulike utdanningsfelt. Hovedsakelig fra ingeniørfag, produksjon og konstruksjon samt handel, administrasjon og juss
 • Vi sysselsetter 648 ansatte med spesielle behov
 • Våre ansatte får mer enn 70 000 timer opplæring
 • Vi investerte nesten 1 million EUR i utdanning og opplæring i 2021
 • Vi ga stipend til nesten 100 studenter
 • Vi ga forebyggende helseprogrammer og opplæring om et trygt og sunt arbeidsmiljø
 • Vi har forbedret arbeidsmiljøet i produksjonen ved å designe ergonomiske arbeidsplasser, brannsikkerhet og god miljøledelse

 

 

Hva har vi gjort innen etikk

 • Overholdelse av gjeldende lov
 • Respekt for grunnleggende menneskerettigheter
 • Anti-korrupsjon og anti-bestikkelser
 • Forpliktelse
 • Forbud mot barnearbeid
 • Helse og sikkerhet på arbeidsplassen
 • Ansvarlig mineralutvinning
 • Miljøvern
 • Respekt for immaterielle rettigheter
 • Transparent forsyningskjede
 • Rettferdig konkurranse

 

 

Hva har vi gjort for bærekraftige innkjøp

 • 100 % fullelektrifisert lagrings- og avhendingsprosess på sentrallager
 • 69 % av gaffeltruckene i produksjonsanlegg er elektriske
 • Transporterer i dag rundt 20 % av containerne med jernbane
 • Optimaliserte kollektive leveranser fra EU (MDA Buy) – kombinerte leveranser fra Italia og Tyrkia
 • 38 % reduksjon i vannforbruk på fabrikken de siste 5 årene
 • Vi velger ut så mange lokale leverandører på de enkelte produksjonsstedene som mulig
 • Vi oppmuntrer til vekst, fremgang og utvikling for enkeltleverandører så vel som hele lokalregionen
 • Vi har korte leverandørkjeder og bedre tilpasning til gjeldende markedsforhold
 • 35 % av materialene er levert fra lokale leverandører i umiddelbar nærhet av produksjonsstedet
 • 52 % av materialene er levert fra leverandører innenfor EU
 • Andelen leveranser fra utenlandske leverandører er kun 14 %